Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate din Regiunea Nord-Vest

PR-NORD VEST – 131 D

Finanțare nerambursabilă

Buget apel

Beneficiari eligibili

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura

Domeniul de activitate în care se realizează investiţia

De luat in calcul

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului.

Cheltuieli si activități eligibile

Ajutor financiar nerambursabil

Valoare finanțare nerambursabilă % din cheltuieli eligibile

Se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență – 90 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare!