Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea Nord-Vest

PR-NORD VEST – 131 B

Finanțare nerambursabilă

Buget apel

Solicitanți eligibili

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura

Cheltuieli si activități eligibile

Ajutor financiar nerambursabil

Valoare finanțare nerambursabilă % din cheltuieli eligibile

Pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile office@aurionconsultanta.ro
O investiție poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, în condițiile în care acestea sunt aferente aceleiași activități/ aceluiași flux de producție!
Se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență – 90 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare!