Finanțare pentru Microîntreprinderile din Regiunea Vest – Zona Urbană

PRV 1.3A

Valoare maxim finanțată

Buget apel

Peste 100 de activități eligibile

Solicitanți eligibili

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura

Cheltuieli eligibile

Ajutorul financiar nerambursabil

Contribuția solicitantului

Atenție!

La finalul etapei de implementare, solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.
Vor fi selectate cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin 75 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare.