Investiții în exploatații pomicole

PNS – DR-15

Finanțare nerambursabilă

Solicitanți eligibili:

Investiții în exploatații pomicole

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții :

Principiile privind selecția proiectelor :

Valoarea finanțării :

Intensitatea sprijinului nerambursabil :

Cheltuieli și activități eligibile :