Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

PR-NORD VEST – 131 A

Finanțare nerambursabilă

Buget apel

Solicitanți eligibili

Tipul apelului

Acest apel se va adresa microîntreprinderilor și IMM-urilor din județele Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj și Sălaj

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura

Ajutor financiar nerambursabil

Cheltuieli si activități eligibile

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul e-comerce sau investiții în energie regenrabilă.
Se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență – 90 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare!