Investiții tehnologice în IMM-uri din Regiunea Centru

PR-CENTRU 1-1.4.1

Finanțare nerambursabilă

Buget apel

Solicitanți eligibili

Acest apel se adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Tipul apelului

Domenii de activitate care se vor finanța

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura

Cheltuieli si activități eligibile

Prin ajutorul de minimis

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției. Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Ajutor financiar nerambursabil

Intensitatea maximă a ajutorului de stat (%)

Perioada de implementare a proiectului nu depășește 31 decembrie 2029